futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

Waardecreatie door belangenafweging

deze website is mijn rommelzolder, je kunt hem het beste als een blog zien van uit de tijd dat er nog geen blogs waren. mijn activiteiten concentreren zich nu op guts4roses.org

Het Parelspel daagt u uit om open te zijn over uw belangen en afwegingen. Met die openheid maakt u de weg vrij om uw samenwerking en daarmee uw waardecreatie te optimaliseren. Voor velen is openheid een bedreiging en het Parelspel is daarom geen spel om zo maar even te spelen. Van de deelnemers wordt moed gevraagd en respect voor diegenen die niet mee willen doen. Als u die moed kunt opbrengen wacht er goud op u. Ziet u het al blinken?