futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

jeroen j van beele

Jeroen J van Beele is wiskundige van origine maar heeft zich de laatste 10 jaar met ICT beziggehouden, waaronder met haar architectuur en de business case daarvan. En nog iets over regels. Jeroen is geboren in 1963 en werkt sinds 2004 als zelfstandige in zijn Future Furniture.

Hier kun je mijn cv vinden.

Mijn proefschrift heb ik maar hier neergezet zodat die ook online beschikbaar is, zij het in LaTeX-formaat.

Ik heb ook nog wat zitten spelen met SAS dat ik jullie niet onthouden wil. Het is een programma dat ik hier uitleg.

En ik heb nog een applicatie geschreven voor een IT-governance game (de linx zijn verhuisd maar de code staat nog hier).

En ook nog een presentatie over servicedefinities. En eentje over SOA in syllabusvorm.

Voor mijn certificering bij ERIA heb ik een onderzoeksverslag met bijlage, een publicatie en een zelfreflectie geschreven en een presentatie gehouden.

Once I was a attacked by a zombeer