futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

samen delen

dit lijkt me een geweldige naam voor een maatschappelijke beweging. moeilijker hoeft het toch niet te zijn?

eerste issue: we gaan een economisch open source portaal beginnen.

eerste axie: prijsvraag inspiratie-economie 

iedereen kan meedoen, bedrijven, consumenten, werknemers, vakbonden, politici. iedereen die meedoet kan aan ieder ander die meedoet vragen stellen, via de portaal. dat kan van alles zijn, ihb ook vragen naar wat nu bedrijfsgeheimen genoemd worden.

de bevraagde kan ten alle tijden weigeren te antwoorden, maar de vraag en zijn antwoord cq weigering zijn openbaar - voor de hele wereld. aan de lezer is het om te beoordelen of een weigering terecht is en op basis van zijn oordeel zijn gedrag tov deze partij te bepalen. eis is dat antwoorden geverifieerd mogen, kunnen en indien gewenst zullen worden.

in het portaal kunnen waardegroepen gemaakt worden. een waardegroep is een groep van deelnemers die de waarden van deze waardegroep onderschrijven. voorbeeld van waarden: milieu, samenwerken ipv concurreren.

de waarden geven aan welke soorten vragen van belang zijn. het beantwoorden van vragen kost (soms veel) geld. waardegroepen zullen het beantwoorden van de meest belangwekkende vragen financieren.

we kunnen als samenleving bepaalde waarden stimuleren door bepaalde waardegroepen van budget te voorzien. als samen delen een politieke partij wordt zal doelgerichte financiering van waardegroepen, ihb de waardegroep samen delen, haar issue zijn.