futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

(:ureka!

de waarde van geld

een munteenheid staat voor een waardenstelsel. met waarde bedoel ik: wat wij belangrijk vinden. kijk maar: de kern van onze economie wordt door het bankwezen (dat wezen is een beest) gestuurd. maar waar naartoe? euri gaan daar naartoe waar zij het hoogste rendement verwachten. rendement is dus de waarde van de euro (en van alle andere centraal beheerde valuta in de wereld). anders gezegd: de waarde van geld zoals de euro is: zoveel mogelijk hebben, ook wel hebzucht genoemd. het middel is verheven tot doel.

let op: dat dit systeem nog leeft is omdat mensen dat willen. ik geloof niet dat mensen hebzuchtig worden omdat het systeem ze ertoe aanzet, maar ik geloof dat mensen een systeem creeren dat past bij hun hebzucht. ik voer daarvoor twee onderbouwingen aan. ten eerste hebben de christenen lange tijd en de moslims nog steeds rente verboden waardoor de belangrijkste hebzuchtangel uit het systeem was weggenomen. ten tweede ben ik zelf niet zo dus het systeem waarin ik dagelijks verkeer heeft mij niet zo kunnen maken. dit onderbouwt meteen mijn geloof dat velen van ons dan wel hebzuchtig mogen zijn, doch niet allen. ik stel mij daarom ten doel degenen die dat willen een andere keuze te bieden.

laten we eens kijken hoe die andere wereld van samenwerkende mensen eruit zou kunnen zien, zouden we dan ook geld gebruiken? ik geloof niet in een mythische wereld waarin alles vanzelf goed komt. ik geloof dat we ons intellect niet voor nix gekregen hebben. een systeem om te kunnen inschatten hoe slim iets is om te doen is daarbij heel handig. een van de onderdelen van zo'n systeem is geld. maar dan geld dat aansluit bij de mijn waarden. dus nu kom ik met mijn waarden op de proppen: openheid, rentmeesterschap en geluk. dat zijn de kernwaarden van de (:ureka!

de eurekabank beheert deze (:ureka!s. meer hierover later