futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

"Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou" english version of 26 december 2005

laatste wijziging: zaterdag 23 september 2006: verslag 4e cirque toegevoegd
wijziging zondag 10 september 2006: voorbereiding 4e cirque
wijziging maandag 20 juni 2006: verslag 3e cirque toegevoegd
wijziging woensdag 12 april 2006: verslag 2e cirque toegevoegd
wijziging zaterdag 21 januari 2006: inzicht over doelen toegevoegd
wijziging maandag 26 december 2005: het eerste cirque is inspirerend verlopen, zie het verslag

Als je je geld uitdeelt houd je niets over, als je je geluk uitdeelt vermenigvuldigt het zich.

CIRQUE L'INSPIRATION

Leven is energie. Wij zijn mensen van levende energie. Levend betekent dat onze energie steeds een weg zoekt die past. Anders gezegd: onze energie beweegt altijd, maar steeds in een andere richting. Als je niet in contact bent met jouw zelf kun je niet voelen waar jouw energie naartoe wil, dan ben je stuurloos. Een mens die voelen wil maar niets voelen kan voelt zich geisoleerd, dit is de kiem van de angst van onze samenleving.

Bang voor het zoeken. Veel mensen durven niet toe te geven dat zij hun zelf niet kunnen vinden (alsof dat zo makkelijk is!), bang voor het oordeel van anderen. Ze verbergen daarom hun onvermogen door te stellen dat hun energie naar hen moet luisteren in plaats van andersom. Gelukkig(?!) voor hen vinden de meeste anderen dat ook, om dezelfde reden uiteraard.

Een doel is als een dwangbuis. Daarom stellen mensen zich doelen. Los van het feit dat die mens niet naar zijn energie luistert stuurt hij met een doelstelling zijn energie in een dwangbuis zodat zijn energie niet gaan kan waar zij naartoe wil. Tsja, dat gaat dus fout, want die energie wil een andere kant op. Controle is hun antwoord. Deze angst kunnen we veel waarnemen in onze samenleving.

Onze nieuwe wereld. Wij geloven dat de energie van ons mensen van nature naar en in een prachtige wereld wil stromen. Deze wereld willen wij nu creeren door onze energieen vrij te maken en samen te brengen. Vrije energie is de kern van wezenlijke vrijheid.

Onze nieuwe economie. Je bent wat je doet, dus willen we cirque l'inspiration niet laten bij lieve ideeen maar vormgeven door samen concrete dingen te doen. Ons economisch handelen is wat ons betreft een spiegel van onze geest. Daarom staat de vormgeving van een economie van zorg en samenwerking voorop.

Jij bent Cirque l'Inspiration. Als je dat wilt. De kern van cirque l'inspiration is onze energie.

Doelen zijn een middel. De grootste fout die je met betrekking tot doelen kunt maken is denken dat ze doelen zijn. Fout! Doelen zijn een middel. Doelen zijn een middel om je energie te richten. De sturing van je energie is het doel. En omdat je energie altijd blijft bewegen naar waar het past verandert je doel voortdurend. De kern van Cirque l'Inspiration is dat wij onze energie vragen:

"Energie, waar wil jij naartoe?"

Om te begrijpen of het antwoord dat we waar nemen klopt gebruiken we zuiverheid als criterium:

"Klopt het? Gaat mijn energie hier daadwerkelijk van stromen?"

Dit klinkt makkelijker dan het is. Ik heb er bijvoorbeeld 10 jaar over gedaan voor de rode Porsches uit mijn dromen verdwenen die mij het zicht ontnamen op wat werkelijk bij mij past.

Cirque l'Inspiration bestaat daarom uit twee elkaar inspirerende stromen:

(A) We verbeelden onze dromen als puzzelstukjes

Ieder van ons verbeeldt zijn dromen en we vragen ons af of onze dromen bij ons passen. Pas op! Dromen die niet bij je passen worden genadeloos maar liefdevol ontmaskerd. We beschrijven elke droom als een puzzelstukje.

(B) We schuiven onze dromen als puzzelstukjes in elkaar

Simultaan aan het verbeelden schuiven we onze puzzelstukjes in elkaar. Het zoeken naar plekjes voor je puzzelstukjes geeft weer voeding aan je dromen. De puzzelstukjes samen vormen de Grote Puzzel.

Het idee achter Cirque l'Inspiration is vrij eenvoudig: sommigen van ons dromen van een nieuwe wereld. Samen kunnen we die realiseren. Voor "samen" hebben we niet iedereen nodig maar wel genoeg mensen. Het punt is dat we elkaar moeten vinden en samenwerken. Op die manier vormen we een kritische massa die in staat is om die nieuwe wereld gestalte te geven. Met wereld bedoelen we niet de geografische wereld die door 6 miljard mensen bewoond wordt maar de vereniging van ons allemaal die die nieuwe wereld vormgeven. De twee stromen helpen ons om die nieuwe wereld te realiseren.

Cirque l'Inspiration lijkt op een dynamische legpuzzel. Elke droom is een puzzelstukje in die legpuzzel. Om die puzzel te leggen moeten we dus (A) de puzzelstukjes en (B) de werkelijkheid die die puzzelstukjes samen vormen ontdekken. Die werkelijkheid wordt ontdekt, gevormd en evolueert terwijl we onderweg zijn daar naartoe. Onze dromen evolueren evenzo opdat ze zowel beter bij onszelf als in de dynamische werkelijkheid passen. Het samengaan van onze dromen maakt die werkelijkheid tot een kanaal voor onze energie.

De interactie tussen de twee stromen is er een van inspiratie. Kijkend naar de zich vormende puzzel ontdekken we enerzijds waar we onze dromen waardevol kunnen inpassen en anderzijds welke stukjes nodig zijn. Het is de balans tussen de vragen "Wat kan ik bijdragen?" en "Wat is nodig?"

21 december 2005: het eerste Cirque l'Inspiration

Het eerste Cirque l'Inspiration heeft plaatsgevonden op 21 december 2005. Onze plannen daarvoor hebben we voorafgaand daaraan alsvolgt verwoord:

Op dit eerste Cirque l'Inspiration werken we samen in de twee stromen. Door middel van workshops creeren we ruimte waarin we onze dromen kunnen verbeelden en in elkaar schuiven.

Het programma staat nog niet geheel vast. We willen dit eerste Cirque l'Inspiration samen met jullie maken, dus kom met je suggesties. Het volgende is al bekend.

Als je je wilt voorbereiden kun je dat het beste doen door je te ontspannen en alles te vergeten wat je nog zo nodig moet. Luister naar je hart en geniet van wat er uit naar boven komt borrelen.

Tot zover de aankondiging, dit is wat we er van gemaakt hebben:

Verslag 1e bijeenkomst 21 december 2005

We hebben met 11 mensen het eerste cirque gespeeld van ongeveer 14:30 tot 21:30 met een uitgebreide, zelfbereide, maaltijd tussendoor. Mij is het volgende opgevallen:
 • Caroline en ik hebben anders dan wij gewend zijn zowel in de voorbereiding als tijdens het cirque niet allerlei plannen gemaakt om die vervolgens gecontroleerd ten uitvoer te brengen. In plaats daarvan hebben we geluisterd naar onze intuitie en ons afgevraagd of wat we deden zuiver was - en dat was niet veel meer dan deze site in de lucht brengen en enkele mensen daarvan op de hoogte stellen. Dat was wel een beetje eng, want niets gaat zomaar vanzelf goed, dus als je niets organiseert kan het alleen maar in de soep lopen toch? Onze leerervaring was dat als we luisteren naar onze intuitie en die afstemmen op zuiverheid alles wel vanzelf gaat.
 • Door op deze site simpel uit te leggen wat we wilden doen vanzelf die mensen kwamen die hier hoorden te zijn.
 • Voor de deelnemers was het cirque daarom in eerste instantie een ontmoeting met anderen die zich, net als zijzelf, door zuiverheid willen laten leiden.
 • Dit eerste cirque hebben we grondig kennis gemaakt. Het eerste onderdeel "Waar gaat jou energie van stromen?" bestond uit twee delen. Eerst een klein half uur in relatieve stilte een verbeelding (tekst, beeld, object) creeren van waar je energie van gaat stromen. Daarna heeft ieder van ons middels die verbeelding aan de groep uitgelegd waar zijn energie van gaat stromen. Dit voorstelrondje heeft de hele middag geduurd. Na het koken en eten hebben we de vraag beantwoord "Wat heb je nodig om je energie te laten stromen?"
 • Het was duidelijk dat we verder willen gaan hiermee en daarom hebben we afgesproken aan het begin van de lente weer bij elkaar te komen om verder te gaan.

Verslag 2e bijeenkomst 1 april 2006

De laatste opmerking van het verslag van de 1e bijeenkomst was dat we in de lente weer bij elkaar wilden komen. Dat hebben we gedaan op 1 april 2006. Van de 11 deelnemers van het 1e cirque waren er op het 2e cirque afgelopen 1 april 8 aanwezig en er was 1 nieuw gezicht. We besloten om achter en vooruit te kijken. Deze werkwijze deed meteen dienst als voorstelronde richting het nieuwe gezicht die daar bij wijze van voorstel van zichzelf ook aan mee deed. De blikken achter- en vooruit besloegen de hele middag en na een voornamelijk zelfbereide maaltijd kwamen we tot een afronding. Samenvattend zijn er twee dingen te melden:
 • het feest van herkenning duurde voort, ook met nico erbij en we concludeerden dat deze site de juiste mensen aantrekt.
 • na deze twee ronden van herkenning willen we de volgende keer aan de slag maar we hebben nog geen idee hoe. deze bal ligt nu bij ons allemaal. voor als geen van ons met een werkbaar idee komt hebben we een achtervang bedacht: dan gaan we het oliespel van jeroen spelen.
Tevens gaan Alec en Jeroen kijken of zij de cirquesite met het nieuwe content nmanagement systeem WebGUI zo kunnen wijzigen dat iedereen daarop zijn bijdrage kan leveren.

Verslag 3e bijeenkomst 17 juni 2006

In de (korte) aanloop naar dit cirque namen verschillende leden initiatieven. De inspiratie begint te cirkelen!
 • Het eten werd niet meer centraal geregeld, ieder nam iets mee en natuurlijk was er overvloed.
 • Het programma werd als verantwoordelijkheid van iedereen gezien, uiteindeljk hebben we een verbindingsspel gespeeld dat Wieke en Hannah inbrachten.
 • Het delen van de verantwoordelijkheid bracht een lichtheid teweeg waardoor we in een relaxte omgeving tot zo'n 11 uur door zijn gegaan met verbindingen maken.
 • Het stond ons allen wel voor ogen na de kennismaking van afgelopen keren tot concretisering te komen. Zonder ook maar enige concrete aanzet in die richting (op het verbindingsspel na wellicht) ontstond die als vanzelf. Verschillende contacten zijn gelegd met concrete samenwerking voor ogen.

Concretisering: 4e bijeenkomst vrijdag 22 september

Wederom 14:00 in Saskia's datscha te Katwijk aan Zee.

We hebben nu 3 cirques gehad en ze waren alledrie heerlijk. Maar we willen dat er nu iets verandert. We waren niet alleen maar bij elkaar gekomen om te praten. We willen de vierde cirque een concretiseringsstap laten zijn. Als een vlinder die uit zijn cocon stapt.

De samenklontering gonst. In de afgelopen jaren is een steeds grotere groep mensen zich bewust geworden dat het anders kan en dat we dat alleen zelf kunnen doen. Langzamerhand leggen we de negatieve energie van het anders, het tegen zijn, van ons af en nu ontluiken overal initiatieven om samen te werken.

Daar waar in de oude wereld een nieuw idee tot rivaliteit leidde, iedereen wilde het grootste stuk van de nieuwe markt pakken, leiden ideeen in de nieuwe wereld tot snelle en effectieve veranderingen omdat we elkaar ruimte geven in plaats van ontnemen. Als er al openheid was in de oude wereld was die om te controleren, in de nieuwe wereld zijn we open om elkaar te inspireren.

Wat doet het cirque in deze stroming, turbulentie of chaos? Sluiten we ons aan bij deze mondiale samenklontering en hoe doen we dat dan en wat betekent dat dan? Wat heeft die samenklontering aan onze deelname? Welke waarde gaan wij toevoegen?

Volgende week vrijdag is het alweer zover, het vierde cirque. Wat gaan we doen? We nodigen je uit daar voorafgaand over na te denken. Op de dag zelf gaan we niet discussieren over wie het beste plan bedacht heeft maar vragen we jou je bijdrage te leveren op het moment dat jouw bijdrage zinvol zal zijn.

We stellen een paar vragen om je op streek te helpen:

 • Wat plakt? Waarom kom je naar het cirque? Wat heb je er gevonden? Wat is de verbinding? Wat hebben we gemeen?
 • Waar wil je van wegblijven? Waar wil je naartoe?
 • Wat zou jij met ons willen doen?
 • Gaan we nieuwe mensen uitnodigen?
 • Waar ben jij mee verbonden, organisaties, ideeen,...? Gaan zij er bij komen?
 • Wat is het cirque? Wat mankeert er nog? Wat kan er nog bij?
 • Hoe kan het cirque concreet worden?

We willen alvast een bakje werkvormen maken:

 • We beginnen met bovenstaande vragen te beantwoorden in groepjes van drie
 • Ieder vertelt zijn/sommigen vertellen hun plan met het cirque; de anderen kunnen aan- of afhaken
 • We beantwoorden de vragen individueel en zetten dat hieronder op het samenklontergedeelte van de site (zie onder), totdat de cirkel rond is, waarna we evalueren, meer vragen opwerpen, werkvormen bedenken en/of groepjes maken
 • Groepjes kunnen uitgroeien tot nieuwe cirkels
 • (Kies een kleur en) klonter mee in het:

SAMENKLONTERGEDEELTE:

(AANVULLENDE) VRAGEN:

ANTWOORDEN:

(Bij) mij p(l)akt de spontane drive, die als grote gemene deler het integreren van onze diversiteit en gelijk(tijdig)heid lijkt te leiden. Deze kracht zou ik graag willen koppelen aan onze in- en output, waardoor er een zelfbestaand, zelfvoorzienend en zelfontwikkelend organisme op gang komt, waarbij openheid centraal staat. Door zelf zichtbaar te worden aan de wereld, zal de wereld zichtbaar voor mij worden. Iedereen en alles is welkom wat daarbij op het pad komt.

Door open communicatie wordt overvloedige veel beschikbare energie verkregen. Cirque l'Lnspiration is daarbij voor mij een creatief, generiek proces, waarin op basis hiervan alle deelnemers in elke ronde met elkaar steeds weer de kans krijgen vanuit het nu hun input, output en koers (opnieuw) te bepalen.

IK BRENG NU IN (OUTPUT):

geld: (inzetbaar) €100

middelen: (inzetbaar) PC, auto,

producten: duurzame producten, zoals: de groene energie, energiebesparing en -opwekking, adapterschakelbord, 13-manen kalender (werkboek), wasnoten, watervitalisators, tachyone producten, gezondheid en comfortverbetering

vaardigheden: (inzetbaar) spierkracht, analyse, organisatie en open communicatie

diensten: advies over duurzame producten en diensten zoals bovenbeschreven

contacten: Ecofys, Frontier, NDSM, NewNRG, Greenchoice, Greenpeace, NSF, Kleine Aarde, Greenwish, Piranha, Tendris, Textworks, MUK-Visie, Klokkenluider, Citizens Multi National, Over&Weer, Flor y Fauna, Voeten, Stoere Vrouwen, Assadaaka, WeggeefWinkels, Gratisoptehalen.nl, Wonder, Wraak op Maat, ODE, Sugarfactory, Club van 100, Vier de Wereld, AllOne, PEACE Consumentenvereniging, Solidair, Elvenstone, Klaar om te wenden, Een royaal gebaar, NL heeft een slinger nodig, NL niet kapot te krijgen, Platform Synchroniciteit, Sociale Databank NL, Amsterdam Anders / de Groenen, Groenlinks, SP, Ditkannietwaarzijn, Gerard en Helmy, Iens.nl, Albat, Aqua Vital Illimani, Infolog, PAN-Holland en nog veel meer (persoonlijke contacten).

kennis: over duurzame producten en diensten zoals bovenbeschreven

ideeën: opzetten van een duurzaam (zelfvoorzienend, open-source, burgerconglomeraat

ruimte: bijeenkomstruimtes

tijd: (inzetbaar) 3 uur pw

 

IK HEB NU NODIG (INPUT):

middel: website

consumptie: energie, voeding, duurzame producten en diensten

ruimte: voor een adviesbureau voor duurzame energie in Amsterdam


Gaan we een samenklonteringsevent organiseren? Voor 1000 mensen? Ja

Verslag 4e bijeenkomst vrijdag 22 september 2006

We zijn met zijn zessen bij elkaar geweest waardoor we een bijzonder productieve bijeenkomst beleefden.

Enkele conclusies

 • zolang de inspiratie stroomt leeft het cirque
 • de aantrekkingskracht van het cirque is
  • er is veel gemeenschappelijk
   • we willen onze energie in positieve dingen steken
   • allen willen we bijdragen aan de beste wereld
  • er is plaats voor ieders gedachte
 • er is geen vaste vorm waardoor het lijkt alsof de tijd stil staat
Er zijn deze keer wat fotoos gemaakt.

Concrete afspraken

Leerpunt

mijn belangrijkste leerpunt uit een jaartje cirque l'inspiration is dat er een scheiding loopt door de wereld tussen mensen die zich afvragen

what's in it for me?

en mensen die zich afvragen

what's in it for us?

de laatste categorie hebben we met deze pagina aangesproken 

bigsister

Het Cirque l'Inspiration ook voor jou

Voorlopig ziet het er naar uit dat steeds nieuwe aanwas de groepsevolutie hindert. Daarom willen we nog een Cirque l'Inspiration organiseren voor al die mensen die er de eerste keren niet bij konden zijn. Ben je ook geinteresseerd? Bel of schrijf dan naar:
Wellicht ten overvloede: organiseer zelf een Cirque l'Inspiration en geef aan ons je ervaringen door. Die ervaringen verzamelen we hier op de site zodat ieder daar zijn voordeel mee kan doen.

De achtergrond is een bewerking van FabulausTravel.com