futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie
Wat zitten we elkaar soms toch vreselijk in de weg, kan dat niet anders? Dat is het startpunt van Future Furniture. De derde wereld, elkaar en het milieu, zonder concrete actie gaan we er allemaal aan. Future Furniture gelooft in het leven en zoekt daarom naar manieren van ondernemen die beter passen bij de ontwikkeling van mensen en hun wereld.

De analyse van Future Furniture is dat we gewoon geen rekening houden met elkaar: als we beslissingen nemen wegen we niet alle betrokken belangen (voldoende) mee. Hierdoor is onze waardecreatie suboptimaal. Dit mondt uit in verminderde samenwerking binnen bedrijven en concurrentie tussen bedrijven.

Future Furniture wil hier verandering in brengen. Daar is openheid en dus moed voor nodig. Future Furniture is er voor organisaties die werk van hun openheid willen maken.

Future Furniture wil ethisch ondernemen mogelijk maken door daarvoor concrete tools zoals het Parelspel te ontwikkelen. Het Parelspel is het eerste spel dat Future Furniture heeft ontwikkeld. Future Furniture stelt het Parelspel vrij ter beschikking onder de GNU public license. Producten die hierop voortbouwen zijn in voorbereiding.