futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

Archief

Zo lang als ik mij kan heugen heb ik mij afgevraagd of het niet slimmer, handiger kan. Niet slimmer in de zin van intelligenter - dat is zeker handig - maar slimmer in de zin van "Waar doen we het ook alweer voor?"

Toen ik de universiteit achter mij liet in 1994 wilde ik de wijde wereld in omdat ik het gevoel had dat ik die nog niet echt begrepen had. De eerste stop die ik maken moest was dicht bij huis: ik had mijzelf nog niet echt begrepen. Die ervaring rijker kan ik nu mijn blik werkelijk naar buiten richten.

Ondernemen trok mij altijd al maar een marktkraampje zag ik mezelf niet opzetten. Dat beantwoordde niet aan mijn behoefte om de vraag te beantwoorden naar waarom we het ook alweer deden en of het dan niet anders kon. En dus toog ik aan de slag om een antwoord te zoeken waarmee mijn schoorsteen kan roken. Of eigenlijk, om meteen maar bij de kern van mijn queeste te komen: een antwoord te zoeken waarmee onze schoorstenen kunnen roken. En ons is dan maar meteen iedereen.

Op 28 maart 2003 heb ik de eerste schetsen van een antwoord gepresenteerd. Naar aanleiding van die presentatie heb ik nog een kleine update gemaakt.

De kern van mijn denken cirkelt steeds rond de gedachte dat waardecreatie globaal optimaliseert door alle betrokken belangen mee te wegen. Ik wilde daartoe het begrip waardeplaats als tegenhanger van de accountants-kostenplaats invoeren. Zo'n waardeplaats is dan een plek waar waarde gecreeerd wordt. En omdat er waarde gecreeerd wordt stroomt er geld naartoe waarmee je kunt investeren.

Maar ik wilde ook dat er waarde gecreeerd wordt door te werken en niet door te investeren. En ook: welke waarde hebben we het eigenlijk over, euro's? De vraag die ten grondslag lag aan mijn hele exercitie was waar we het ook alweer voor deden. En wat mij betreft is geld op zijn best instrumenteel. Als ik gelukkig kan zijn zonder geld is dat te prefereren boven de omweg van geld verdienen.

Toen brak het besef door dat mijn waardeplaats gesplitst moest worden in drieen:

  • belang (=waarde)
  • actie (=dat wat waarde creeert)
  • beslissing (=dat waarin we vastleggen wat we belangrijk vinden en hoe we dat gaan bereiken)
Met dit inzicht hebben enkele vrienden van mij een dagje gestoeid waarna we uitkwamen op de huidige stand van zaken