futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

inspiratie-economie

binnenkort start het internationale inspiratie-economieprijzencircus (in het engels uiteraard)

dit prijzencircus zit alsvolgt in elkaar (of kijk eerst naar de kern):

 • deelname staat open voor groepen van mensen (bestaande uit minstens 1 persoon)
 • die de bedoeling hebben in hun levensonderhoud te voorzien in een inspiratie-economie
 • zo'n groep mensen kan meedoen door zo'n plan voor een inspiratie-economie in te leveren
 • op deze pagina komt een wiki waarin de plannen gesmeed zullen worden
 • alle plannen zijn volledig openbaar en zullen elkaar inspireren
  • plannen in uitvoering blijven liefst ook volledig openbaar, ter inspiratie en samenwerking
 • de prijs: alle levensvatbare plannen zullen worden gestart, dwz
  • waar nodig gefinancierd
  • maar ook andere ondersteunende acties zullen worden ondernomen

een inspiratie-economie is een economie die haar deelnemers inspireert

 • omdat hij gebaseerd is op menselijke waarden zoals doen wat goed is voor mens en milieu
  • een ander woord zou kunnen zijn: waardengedreven economie
 • omdat mensen daarin hun eigendom koppelen aan verantwoordelijkheden
 • omdat hij gebaseerd is op openheid waardoor mensen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar samenwerken

een plan dient minstens te bevatten:

 • de namen van de deelnemers in deze inspiratie-economie
 • een beschrijving van de (ondernemings)activiteiten waaraan deze deelnemers zich commiteren
 • de kern van het plan bestaat uit:
  • de waarden waarop deze inspiratie-economie is gebaseerd
  • een beschrijving van de manier waarop de deelnemers met elkaar willen handelen, dwz: een beschrijving van de structuur van deze inspiratie-economie
  • een onderbouwing waaruit duidelijk wordt hoe de structuur van deze inspiratie-economie deze waarden faciliteert
 • een beschrijving van de manier waarop deze inspiratie-economie is ingebed in de huidige economie
  • ben je samen bijvoorbeeld een nv of een vereniging, of zelfs helemaal nix aparts?
  • hoe herken je (leden van) deze economie?
  • welke interaxie ga je aan met de huidige economie, in termen van onder andere productuitwisseling maar ook keuzen van partners?

belangrijk is dus

 • dat plannen levensvatbaar zijn
 • dat de indieners zich commiteren aan de uitvoering daarvan 

hier omheen ontstaat een groot circus, een bundeling van het beste dat nederland te bieden heeft op het gebied van mvo

bestaande organisaties / ondernemingen die willen bijdragen

 • in- en uitgaande handel
 • financiering
 • samenwerking
 • adviezen
inspiratiedagen - de livevorm van de wiki
 • mensen kunnen elkaar vinden middels
  • workshops
  • markten
 • plannen in elkaar puzzelen
 • filosofische / wetenschappelijke / economische (geschiedenis) /speltheoretische onderbouwing
 • inspirerende feedback
mediaoffensief
 • commitee van aanbeveling
 • kranten / tv / radio
 • hier.nl
 • aslander

aanhaken bestaande initiatieven zoals

 • solidair
 • barters (zoals qoin.nl)
 • lets (zoals noppes.nl)

delen is durven

schaarste is een mindset. zo is er bijvoorbeeld genoeg eten voor iedereen op de wereld maar sterven er zo'n 25.000 mensen per dag aan de honger doordat we niet in staat zijn al dat eten met elkaar te delen. in het it-governance game wordt duidelijk dat als er voldoende informatie is voor iedereen een gezamelijk doel voldoende is om tot samenwerking te komen. tot aan het moment van samenwerking is er gebrek aan van alles, vanaf het moment dat er samengewerkt wordt is alles in overvloed.

en waarom delen we niet met elkaar? alleen wantrouwen en angst kunnen dat verklaren. om te delen moet je dus durven. je moet je angst durven loslaten. vertrouwen is een keuze die je maken kunt.

het verschil met 'gewoon' mvo is dat een 'gewoon' mvo-bedrijf in de 'gewone' economie opereert. de inspiratie-economie is een (nieuwe) economie waarin bedrijven op een nieuwe manier met elkaar zaken doen, de spelregels zijn anders. die spelregels mag jij bedenken, afhankelijk van jouw waarden. het idee van het inspiratie-economieprijzencircus is het faciliteren van parallelle economische innovatieve experimenten die ieder hun eigen andersglobaal antwoord geven.

elders op deze site vind je mijn waarden samenwerking en openheid en eigendom en rentmeesterschap die zich weerspiegelen in de solidariteitspas en de (:ureka