futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

samenwerkingseconomie

laatste versie van onderstaande in powerpoint

ik wil graag een paar vragen stellen

  • hoe ziet een verlichte economie eruit?
  • wat kunnen we nu doen in de richting van een verlichte economie?
  • welke ontwikkelingsstadia zijn er tussen onze huidige economie en een verlichte economie?

een verlichte economie definieer ik als een economie die ontworpen is en bevolkt wordt door verlichte mensen

hier definieer ik verlicht operationeel als

  • bewust van onze eenheid
  • bewust van de overvloed van onze aarde
  • het lef om open te zijn en te vertrouwen

mijn idee is dat economische handelen (voorlopige definitie: de dingen die we doen om te (over)leven) een projexie zijn van ons (spiritueel) bewustzijn
geen bewustzijn drukt zich uit in maffioos gedrag (wat we veel om ons heen zien met als ultieme exponent het neo-liberalisme)

onze huidige economie zou ik een territoriumeconomie willen noemen:

het begint bij land dat we annexeren
gaat door naar patenten die we claimen
en eindigt bij markten die we willen veroveren

ik realiseer me dat ik allerlei begrippen (zoals economie en neo-liberalisme) gebruik waar behoorlijk precieze betekenissen aan gegeven zijn waar ik zelf niet van op de hoogte ben, dat vergt onderzoek - ook om gesprekspartners buiten onze eigen kring minstens niet te verliezen tijdens het gesprek

altruisme (als staat van bewustzijn) drukt zich uit in .... ja in wat eigenlijk? dat is de queeste die voor mij ligt
<intermezzo: psycholgische theorie over altruisme/cooperatie/individualisme/competitie/agressie>

de kern van onze huidige economische cultuur is dat eigendom en verantwoordelijkheid losgekoppeld zijn

angst => wantrouwen => (overlevingsdrag => hamsteren) => schaarste
schaarste is een mindset en daarmee een selffulfilling profecy

lef of laf, that's the question

ik wil tesamen met mensen met lef, die het lef hebben om te vertrouwen, geloven in overvloed (want dat is de wereklijke staat van onze planeet), vanuit een altruistisch bewustzijn (ik bedoel, wat is het probleem met overgaan naar het hiernamaals - of ben je bang voor die onvermijdellijke dood?) en dat kan alsvolgt:
overigens hebben ondernemers ook lef, alleen willen de meesten (net als verkopers die geweldige intermenselijke eigenschappen bezitten) dat alleen ten eigen bate aanwenden
in de normen en waarden-discussie heeft dagblad trouw ingebracht dat we ook deugden kunnen nastreven, zoals onbaatzuchtigheid

dan is er nog een marxistische kern: als we in deze wereld geboren worden moeten we dan onze plaats veroveren (vanuit de schaarste gedacht) of delen we dan de overloed van deze aarde met elkaar (1,8 ha ecologische voetafdruk bijvoorbeeld) - dit had edward bellamy 100 jaar gelden al bedacht meen ik

om dit gestalte te geven kunnen we een eigen munteenheid invoeren, die ik dan graag de eureka zou noemen, het idee van die munt is dat alle interaxie vanuit onze samenwerkingseconomie met de rest van de wereld in euro's geschied maar dat die binnen onze samenwerkingseconomie worden omgezet in eureka's zodat de euro's in een apart investeringsfonds komen waarmee we (net als nu de chinezen en saoediers doen!) het stukje van de wereld kunnen kopen waarmee wij onze samenwerkingseconomie gestalte kunnen geven (en daarmee doen we dus mee aan het neo-liberale spel)

een van mijn grootste zorgen is dat de alternatieven nu moeten samenklonteren maar ik zie ook dat dat bewustzijn nu groeit, laten we elkaar in verscheidenheid stimuleren, inspireren en samenwerken
pepijns en ook bas' plan passen hier precies in
de grap van gekraakte terreinen is dat we daar onze samenwerkingseconomie gestalte kunnen geven zonder eerst grote investeringen te moeten doen

de kern van mijn economisch denken is verder totale transparantie, dat geeft de mogelijkheid elkaar te controleren maar ook om elkaar te inspireren, een neutralere formulering is dat we met elkaar in dialoog komen

dit is het plan voor de komende tijd:
als we onze eigen economie willen opzetten moet er veel bedacht en gedaan worden en hebben we ook een behoorlijk grote groep nodig
om dat eerst eens te testen stel ik het volgende voor:
1. vind mensen die mee willen doen - mijn ervaring is dat we helder moeten zijn over onze inspiratie, aspiratie en de lef die we zoeken - het wordt een gideonsbende
2. houdt een aantal bijeenkomsten waarin we die samenwerkingseconomie practisch invullen, dus workshops en wat al niet om uiteindelijk een grand business plan te maken, dwz voor iedere deelnemer individueel een businessplan en een masterplan waarin al die individuele plannen passen en elkaar aanvullen
3. ondersteun dit met een wiki waarop de deelnemers vrijelijk elkaar kunnen vinden, er is een direct verband tussen de wiki en de bijeenkomsten, aan het einde van een bijeenkomst is de wiki weer een stuk gegroeid
4. als we de plannen gemaakt hebben gaan we de op papier (lees: in de wiki) gecreerde economie simuleren, iedereen krijgt bijvoorbeeld digitaal een aantal werkuren toebedeeld die h/zij kan inzetten in de simulatie
5. als dat blijkt te werken gaan we dit in het echt uitproberen, eerst eens een maandje in de zomervacantie

die simulatie (in punt 4) kan eventueel gedaan worden met het parelspel dat nog niet uitgekristalliseerd is, in eerste instantie is dat een doel-middelenhierarchie, de lol van het parelspel zou vooral zijn dat deze hierarchie een prominente plaats in de transparante economie zou innemen
hiermee komen we meteen aan een van de nog niet belichte uitdagingen van de samenwerkingseconomie: kennismanagement

aan dit plan kunnen zomaar ook subsidiabele elementen zitten
omdat samenwerking veel efficienter is dan concurrentie kan dit bijvoorbeeld de lissabonagenda invullen
omdat die samenwerking gebaseerd is op oude culturele/religieuze wortels (rentmeesterschap in het christendom en khalifa in de islam) is hier een mogelijkheid om integratie te realiseren
juist werklozen kunnen hier mogelijk ook een plek vinden
ik kan mij voorstellen dat een gemeente als rotterdam hier oren naar heeft

 

2e perspectief

wat wij willen is delen met elkaar
wat we ervaren is dat enkele mensen al het werk doen
en dat het hen geld kost

de vraag die ik opwerpen wil is: wat is ons antwoord hierop?

ik wil hieronder graag mijn antwoord formuleren
als input voor mijn antwoord enkele overdenkingen:
in mijn ideale wereld doet iedereen wat nodig is
daaraan kan overleg vooraf gaan (jij koopt de aardappelen, ik de groente)

waar het denk ik om gaat is dat de energie van ieder van ons gaat stromen en dat die gekanaliseerd wordt (gefocust is een voor mij aequivalent woord)
in die zin is earth awareness (dat ik in het vervolg steeds afkort met ea) een kanaal voor onze energie

maar hoe weet ik als individueel lid nou of ik genoeg gedaan heb?
achter deze vraag zit (impliciet!) wantrouwen, nl:
als ik iedereen binnen ea volledig kan vertrouwen dat zij hun uiterste best doen dan hoef ik bovenstaande vraag niet te stellen
dan wil ik ook mijn uiterste best doen
eigenlijk spiedt deze vraag naar free riders

mijn interpretatie van de bovenste opmerkingen, die ik van de vergadering gisteren heb meegenomen, is dat we free riders menen te ontwaren

mijn antwoord is dat ik vind dat je rekening moet houden met free riders
vandaar mijn voorstel tot transparantie
dat biedt enerzijds de mogelijkheid tot controle
hopelijk is de afschrikkende werking van totale transparantie zo groot dat free riders zich niet aan willen melden bij ea
anderzijds biedt dat inspiratie
in een open source-economie kunnen we van elkaar leren en daarmee zijn we krachtiger dan het neo-liberalisme dat iemmers op angst, geheimhouding en macht is gebaseerd

in dezelfde gedachtengang wik ik ook pleiten voor het gebruik van geld
als ik iets doe dan deel ik een stuk van mijn energie met jullie
ik hoef niet precies evenveel terug te krijgen
maar ik wil wel graag dat onze inspanningen in balans zijn
zo'n rekeneenheid is dan berehandig

ik heb daar nog wel meer ideeen over en misschine ben ik voorstander van een eigen munt
maar dat weet ik nog niet zeker
die munt zou ik dan de eureka noemen, afgekort tot (: van (:ureka [net zoals (= een afkorting is van de (=uro]

ik heb daar gisteren al iets over gezegd, mijn beeld bij een samenwerkingseconomie of world share organisation is dat leden
- resources inbrengen (hun arbeid, patenten, gereedschap etc)
- belangen inbrengen (eigen onderhoudsbehoeften, maar ook duurzaamheid en fair trade)
- verantwoordelijkheden opnemen (ander woord voor focalisen) om een ingebracht belang te behartigen

nu de twist:
voor de inbreng van resources krijg je uitbetaald in (:ureka's
alleen niet naar rato van hoeveel je inbrengt (dus rijkaards brengen meer in en krijgen ook meer (:ureka's)
maar naar rato van je commitment
hier wordt commitment gemeten als het percentage van jouw inbreng tov wat je in totaal had kunnen inbrengen (bijvoorbeeld 20 uur arbeid geeft een commitment van 50%, gesteld dat je niets anders dan arbeid hebt in te brengen)

met die (:ureka's financier je de belangen die jij belangrijk vindt (dit is dus een soort directe democratie)
de verantwoordelijke/focaliser krijgt die financiering en gaat daarmee aan de slag

 

3e perspectief

hier ben ik
en hier is ook de wereld
wat nu?

in bescheidenheid en dankbaarheid ontwaar ik een vrije keuze
vreugde en geluk zijn mijn deel

ik kies ervoor mij bewust te zijn van de eenheid waarin ik, alles en allen leven
de zin van mijn leven is vanuit die eenheid te leven
een leven van inspiratie en ontwikkeling

economie is een projexie van ons bewustzijn
het veranderen van de economie begint bij het veranderen van het bewustzijn
mijn centrale vraag is daarom:

in welke economische vorm kan een/het eenheidsbewustzijn zich projecteren?
ik geloof ook dat een andere economie een ander bewustzijn kan stimuleren

eerste gedachten:
vanuit dat eenheidsbewustzijn wil ik samenleven en dus ook -werken, -delen
de groep die dat wil (iedereen is welkom, maar je komt alleen als je je bewust bent van onze eenheid) deelt samen hun
- recources
- belangen
de vraag van hierboven specialiseert nu naar de vraag:

hoe transformeren wij die recources in een behartiging van die belangen?

de rol van een individu, ihb vanuit bewustzijnsperspectief, is dat h/zij verantwoordelijkheid opneemt (focalise)
hij kanaliseert onze energie tbv een belang
hij doet dat vanuit zijn evoluerende bewustzijn
in de open communicatie daarover groeien beelden die kunnen materialiseren

ik denk aan demo.nl als metataal