futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

Open Up

Beschikbare versies:
Wat zitten we elkaar soms toch vreselijk in de weg. Is dat echt omdat we allemaal zo egoistisch zijn? En jij? Jij wilt het toch anders? Maar hoe kan je dat nou vormgeven? Gelukkig is er behalve een morele reden ook een economische reden om beter samen te werken (overigens: in evolutionair biologische kringen gaat de gedachte rond dat dit dezelfde reden is, maw dat onze moraal uiteindelijk economische doelen dient).

Open Up staat voor een economie die zich kenmerkt door samenwerking ipv concurrentie. Samenwerking vindt in onze huidige westerse economie alleen plaats binnen eigendomsgrenzen (aandeelhouderswaarde) en zelfs daar niet altijd. Buiten, en soms dus ook binnen, die grenzen bestaat concurrentie. Open Up wil daartoe openheid en rentmeesterschap faciliteren. Eigendom betekent in onze huidige cultuur dat je kan doen en laten wat je wilt met je bezit. Rentmeesterschap is dat je je verantwoordelijk weet om jouw bezit te laten renderen voor de samenleving. Door openheid over je activiteiten kunnen anderen je ook aanspreken op die verantwoordelijkheid.

Concreet roept open up kringen in het leven. Een kring bestaat uit een lijstje verantwoordelijkheden waarop de organisaties die deze kring onderschrijven aanspreekbaar zijn. Verschillende kringen kennen verschillende lijstjes verantwoordelijkheden, dat kunnen kleine of grote lijstjes zijn. Een organisatie die een kring onderschrijft geeft aan welke informatie openbaar is (binnen de kring) en hoe de organisatie reageert als zij op haar verantwoordelijkheden aangesproken wordt. Toetreding tot een kring staat iedere organisatie vrij, in het bijzonder voor organisaties wiens belangen geschaad worden door leden van de kring. De stichting Open Up faciliteert het ontstaan van en administreert de kringen, doet bijvoorbeeld onderzoek naar coherente verzamelingen van verantwoordelijkheden en openheidscriteria. Ook certificeert en arbitreert zij onafhankelijk.

Hoe dit alles werkt heeft open up in het Open Up-spel nagebootst. In de eerste versie van het Open Up-spel wordt eerst onze huidige westerse economie nagebootst. In de tweede fase van het spel doet Open Up zijn intede met 1 kring. Nu kunnen de spelers (organisaties) deze kring onderschrijven. De spelers die de kring onderschrijven moeten open zijn over hun begroting en de invloed die anderen binnen de kring kunnen uitoefenen is dat wederzijdse partners tijdens een transactie een item in de begroting van de ander kunnen wijzigen. Het resultaat is verbluffend: begrotingen die onvoldoende rekening houden met andere belangen durven spelers niet meer te maken, samenwerking en afstemming worden opeens de standaard!

Tenslotte een idee van hoe dit in de B2C-markt er uit zou kunnen zien. Een supermarkt of een oliemaatschappij zou de actie "doe ook een duit in het zakje" kunnen lanceren: bij iedere betaling krijgt de klant geen zegeltje maar een duit. Elders in de winkel staan enkele zakken opgesteld, in een van die zakken kan de klant zijn duit doen. Ieder van de zakken staat voor een keuze die het bedrijf kan maken. De zakken werken dus als een soort stemmechanisme. Een klant zal bij zijn keuze bijvoorbeeld te zien krijgen:
  • hoe doet het bedrijf het nu, de actuele stand van zaken
  • wat het huidige beleid is, het budget, de streefcijfers
  • wat alle klanten gezamelijk vinden, wat er tot nu toe "gestemd" is
De onderwerpen waarop gestemd kan worden zijn dan relevant voor de bedrijfsactiviteiten. Interessante vraag is hoe de klanten nu op hun beurt door het bedrijf aangesproken kunnen worden: ze vinden dat koffieboeren meer betaald moeten krijgen maar ze kopen niet de duurdere koffie. De oplossing is dat het stemgedrag van de klant niet geheim is maar binnen de kring openbaar.

Een ander idee is dat de supermarkt klanten de mogelijkheid geeft om meer te betalen voor dezelfde producten met de garantie dat het meerdere direct bij de "koffieboeren" terechtkomt. Het voordeel van deze constructie is dat er geen marges over de prijsverhoging (hoeven te) worden berekend.

De tekst bij versie 2.0 vindt u hier.

laatste wijziging: 18 januari 2005